FIRMA
COMPANY

AMAYA ARCHITEKCI to biuro architektoniczne prowadzone przez Agnieszkę Majewską (Kruczek) oraz Bartosza Majewskiego.

Firma AMAYA ARCHITEKCI została zarejestrowana w obecnym kształcie w 2008 roku, jednak doświadczenie w prowadzeniu samodzielnych projektów zdobywamy już od roku 2001.

Od 2006 roku posiadamy uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i należymy do Śląskiej Okręgowej Izby Architektów. W 2003 roku otrzymaliśmy prestiżową Nagrodę Ministra Infrastruktury za projekt rewitalizacji przestrzeni poprzemysłowych. Jesteśmy również laureatami kilku innych nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych.

Nasza firma zdobyła doświadczenie w trakcie prowadzenia wielu inwestycji przez wszystkie fazy projektowe; od analizy chłonności terenu poprzez uzyskanie warunków zabudowy, decyzje środowiskowe, projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze, aż po realizację budowy i oddanie budynków do użytku. Przy opracowywaniu projektów staramy się, aby proces inwestycyjny był dla naszych klientów przyjemnością tworzenia, a wynik pracy twórczej był dla nich w pełni satysfakcjonujący.

Staramy się zapewnić wysoką jakość proponowanych rozwiązań przy jednoczesnej kontroli budżetu. Oferujemy możliwie krótkie terminy realizacji zamówień i kompleksową obsługę inwestycji w zakresie koniecznych uzgodnień i pozwoleń, a także kalkulacji kosztów inwestycji i nadzoru inwestorskiego. Dysponujemy sprawdzonym zespołem architektów, branżystów i rzeczoznawców, z którymi pracujemy od wielu lat. Firma posiada ubezpieczenie OC wykonywanej działalności.

Uzyskane referencje potwierdzają profesjonalny poziom naszych usług i świadczą o zadowoleniu dotychczasowych klientów. Dziękujemy wszystkim dotychczasowym klientom, polecającym nasze usługi innym firmom i inwestorom prywatnym.

AMAYA ARCHITECTS is an architectural office led by the two architects Agnieszka Majewska (Kruczek) and Bartosz Majewski. Office was estabilshed in 2008, but we work together since 2002. During that time we have been working for renown architectural offices in Poland and abroad. We took part, with luck, in many architectural competitions.