PROJEKTY/ PROJECTS > OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ/ PUBLIC BUILDINGS > KONCEPCJA ZESPOŁU SZKÓŁ PASYWNYCH/ PASSIVE SCHOOL COMPLEX